Amerikai fogadó egyetemek

Rézler Gyula két amerikai egyetemen hozott létre alapítványt, amelyek ösztöndíjaikkal segítik a magyar fiatalok egyetemi tanulmányait, azok kutató munkáját.


The University of New Mexico, Albuquerque (UNM)

Az UNM közel 30.000 diákjával Új-Mexikó vezető felsőoktatási intézménye, állami kutató egyetem. Nagyszámú spanyol ajkú hallgatójával és tanárával, pueblo indián stílusú épületeivel a kultúrák és hagyományok sajátos, ugyanakkor kifejezetten XXI. századi ötvözetét kínálja a magyar diákoknak.

Az egyetem két olyan részlege fogadja a magyar ösztöndíjasokat, amelyeknek kurzusaiban, kutatásaiban és gyakorlati munkáiban hangsúlyos szerepet kap a mediálás és arbitrálás. 

Az SPA elsősorban azoknak nyújt tudományos igényű képzést, akik a közigazgatás, illetve a non-profit szektor vezetőiként, menedzsereiként tervezik szakmai karrierjüket.

A magyar ösztöndíjasok tanulmányait Prof. T Zane Reeves, Regents’ Professor                             (e-mail: tzane@unm.edu) irányítja, segíti.

  
Reeves professzor az alapító személyes barátja és közvetlen munkatársa volt, aki a kezdetektől atyai támogatója a magyar ösztöndíjasoknak. Ismert és elismert mediátor és arbitrátor; gazdag gyakorlati tapasztalattal és elméleti ismeretekkel.    

Reeves professzor tagja a magyarországi Rézler Gyula Alapítvány kuratóriumának.

Az ASM az egyik legjelentősebb amerikai üzletember, Robert O. Anderson nevét viseli. Andersont nem csupán az olajiparban elért sikerei tették legendás alakká, hanem a felelős vállalatvezetésről vallott nézetei és a közjó iránti elkötelezettsége. Ezeket az értékeket közvetíti az ASM, a modern tudományos és gyakorlati ismeretek átadása mellett a jövő üzletembereinek, vállalkozóinak.

A magyar ösztöndíjasok tanulmányait Ms. Michelle Arthur, PhD, Associate professor                       (e-mail: arthurm@unm.edu) irányítja, segíti.

   

Arthur asszony a Department of Organizational Studies Faculty professzora. Legfontosabb oktatási és kutatási területe a munkaügyek, a munkaügyi kapcsolatok és a nemek közötti esélyegyenlőség. Az SPA 2010 óta fogad magyar ösztöndíjasokat, akiknek amerikai tanulmányait Arthur professzor koordinálja.


Indiana University, Bloomington (IU)

A tudományos eredményeiről, művészeti oktatásáról és nemzetközi tanulmányairól méltán híres IU egyszerre nyújtja az aktív tudományos élet, a sport és a kultúra sokszínűségét és az amerikai kisvárosok közvetlenségét, nyitottságát, nyugodtabb hangulatát.

Ezen az egyetemen a Közép-Eurázsiai Tanulmányok Tanszék, a 

fogadja a magyar ösztöndíjas kutatókat. A Tanszék a világ egyik legjelentősebb olyan tudományos központja, ahol a Kelet-Európától Kelet-Ázsiáig terjedő térségben található országok, gazdaságok, társadalmak és kultúrák iránt érdeklődők tanulhatnak, kutathatnak. A Tanszék hagyományos rendezvénye a ’György Ránki Hungarian Chair Conference’, amely magyarországi aktuális témákat vitat meg tudományos igénnyel.

A magyar ösztöndíjas kutatók munkáját Ms. Karen Niggle, Assistant to the Chair, Fiscal Officer       (e-mail: kniggle@indiana.edu) koordinálja, segíti.

    Karen with her assistant April

Niggle asszony az Egyetemmel történő együttműködés kezdetétől fogadja a magyar ösztöndíjasokat. Érdeklődési területüknek megfelelően segítséget nyújt az IU különböző tanszékeivel történő kapcsolatfelvételben, együttműködésben.