Az Alapítvány célja

Rézler Gyula akadémikus, a magyar munkásság helyzetének első, kiemelkedő kutatója, a University of New Mexico (USA) emeritus professzora, az amerikai National Academy of Arbitrators testület tagja, 1995-ben hozta létre Magyarországon a nevét viselő alapítványt.

*

Az alapító akaratának megfelelően a Rézler Gyula Alapítvány elsődleges célja a munkaügyi és más típusú konfliktusok, viták alternatív (a felek együttműködésére, harmadik, semleges fél bevonására épülő) megoldásainak meghonosítása, elterjesztése. A viták kialakulása és rendezésük módja természetesen nem ragadható ki az őket körülvevő gazdasági és társadalmi valóságból, így az alapítvány támogatói tevékenysége sem szűkül le a vitarendezés technikáira és módszertanára, hanem kiterjed a munka világának kutatására is.

Az alapítvány rendszeresen meghirdetett ösztöndíj pályázatokon keresztül nyújt támogatást külföldi egyetemi tanulmányokra és szociológiai kutatások végzésére két amerikai egyetemen (University of New Mexico, Indiana University) valamint belföldi ösztöndíjakkal támogatja a hazai doktori képzést. Tematikus ösztöndíjainak meghirdetésével arra is vállalkozik, hogy aktuális, fontos jelenségek vizsgálatára bátorítsa a fiatal kutatókat.

Az alapítvány megalapítása óta 2023. tavaszig összesen 90 ösztöndíjas tanulhatott a két amerikai fogadó egyetemen, és 94 fiatal részesült kutatásait támogató hazai ösztöndíjban.

Az alapítvány kiemelt célkitűzése, hogy gondozza Rézler Gyula szellemi örökségét. Ennek értelmében számos könyvet illetve tudományos kiadványt jelentet meg, és különböző szakmai rendezvényeket szervez.

*

Az alapítvány létrehozta a Rézler Gyula Mediációs Intézetet, amely tréningek és szakmai konferenciák szervezésével segíti elő az alternatív vitarendezés, elsősorban a mediáció magyarországi elterjedését és mind magasabb színvonalú alkalmazását.