Könyvek, publikációk

Rézler Gyula válogatott tanulmányai 1938-1944
Gondolat Kiadó, Budapest, 2005

Szerző: Tóth Pál Péter (szerk.), ISBN 963 9610 25 9

A hazai társadalomtudomány két világháború közötti alkotói még nem kapták meg méltó helyüket a közgondolkodásban. A sok kiválóság egyike a máig friss szemléletű Rézler Gyula. Rézler Gyula tudományos tevékenysége két nagy korszakra osztható. 1948-ig, addig, amíg tudományos munkásságát Magyarországon fejtette ki, érdeklődése alapvetően szociológiai, történetszociológiai megközelítéssel a munkássághoz s ezzel együtt a hazai társadalomtörténethez kötődött. Ebben az időszakban Rézler Gyula nemcsak tudományos kutatómunkát végzett, hanem tudományszervezői tevékenységet is folytatott. 1943-ban aktív közreműködésével alakítják meg a Magyar Ipari Munkatudományi Intézetet. 1948-ban kénytelen emigrálni. Életpályája második korszakában viszont mindenekelőtt a munkatudomány, a munkajog, majd a munkaügyi döntőbíráskodás elméleti és gyakorlati kérdései foglalkoztatták. Ez egyben azt is jelenti, hogy az Amerikai Egyesült Államokban kifejtett tudományos munkásságában a szociológiai megközelítés már háttérbe szorult, s helyét a jogi, a közgazdasági szemlélet és e tudományágak módszerei vették át. Rézler Gyula Magyarországon írt tanulmányainak egy részét a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szociológiai és Kommunikációs Tanszéke a Rézler Gyula Alapítvánnyal és a Gondolat Kiadóval közösen jelenteti meg.

From Budapest to Albuquerque: The American Life of Julius Rezler
Gondolat Kiadó, Budapest, 2006

Szerző: T. Zane Reeves and Friends, ISBN 963 9610 68 2

"This book is truly a bi-national endeavor to first uncover and then tell the story of Gyula or Julius Rezler for the first time. When embarking upon this quest, none of us had imagined the depth and power of his story. We, my friends and I began our research into his life across three continents, thinking it would reveal the life of a noted Hungarian-American academic, and that we truly found. Yet, it like a mystery novel unraveling we discovered so much more - the life of a survivor of ninety years who repeatedly escaped death, exile, cancer and professional roadblocks to renew his Hungarian soul and become a most illuminating visionary of peace for the world." T. Zane Reeves, 2006.

Letölthető verzió (pdf)

Szervezet, konfliktus, mediáció – Tanulmányok a 100 éve született Rézler Gyula emlékére
Rézler Gyula Alapítvány – Gondolat Kiadó Budapest, 2011

Szerző: Janky Béla (szerk.), ISBN 978 963 693 354 8

A kötet, amely a Rézler Alapítvány volt ösztöndíjasainak tisztelgése a 100 éve született Rézler Gyula emléke előtt, reprezentatív áttekintést nyújt az elmúlt másfél évtizedben Rézler-ösztöndíjat nyert szakemberek munkáiból. A szerzők között találunk egyetemi oktatót, szervezeti tanácsadót, mediátort és bírót is. A tanulmányok között ennek megfelelően van empirikus szociológiai szakcikk, jogi elemzés, gyakorlati útmutató és esszé jellegű tanulmány is. A könyv megjelenése a centenáriumi emlékezés része. Azonban a szerkesztő arra törekedett, hogy olyan kötet álljon össze, amely helyet követel magának a gazdaságszociológiával, munkatudománnyal, munkajoggal, mediációval és általában konfliktuskezeléssel foglalkozó hazai szakemberek könyvtárában. Az írások többsége alkalmas arra, hogy a fenti területeken indított egyetemi kurzusok vagy továbbképzések háttérolvasmányként használják őket.

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból
Rézler Gyula Alapítvány – Gondolat Kiadó Budapest, 2011

Szerző: Tóth Pál Péter (szerk.), ISBN 9 789636 933487

Sikertörténet? Lehet – nem tudjuk. Rézler Gyula talán még 19 éves sem volt, amikor elsőéves egyetemi hallgatóként a Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgaók Országos Szövetsége lapjának, az Egyetemi Híradónak a szerkesztője lett. Mi volt az "előiskola", amely az ifjú szerzőt elő- vagy felkészítette arra a szerepre, amit egyetemre kerülését követően szinte azonnal betöltött? Írásaival nem az érzelemre, hanem az összefüggések bemutatásával az értelemre kívánt hatni.

Valamennyi tanulmányában a felszínen megjelenő problémák hátterének bemutatására törekszik. Éppen ezért ezek az írások nem csupán a fiatalember szellemi fejlődésének lenyomatai, hanem a két világháború közöttiMagyarország társadalom történetének, különösen pedig a fiatal értelmiség, az egyetemi hallgatók politikai fejlődés történetének fontos tanulmányozásra, feldolgozásra váró dokumentumai is. A kötet második részében közreadott szociológiai elemzéseket és Rézler kutatói munkásságát egyértelműen meghatározta az, hogy kutatásaiban egy rendszeres, ideológia mentes társadalom kutatás megvalósítására törekedett, mert meg volt győződve arról, hogy a társadalmi tények tárgyilagos bemutatása ugyanolyan konklúziókra vezeti az olvasókat, mintha a társadalmi valóság ábrázolása ideológiai keretben történt volna.

Following in Solomon's Footsteps: The Lessons of Julius Rezler
Julius Rezler Foundation – Gondolat Budapest, 2012

Szerző: Reeves, T. Zane, ISBN 978 963 693 425 5

Proclaimed to be the “first Hungarian Sociologist of La-bor,” Julius (Gyula) Rezler also was an American pioneer in the field of alternative dispute resolution, especially by studying the dynamics of arbitration and how arbitrators reach their decisions. Previous publications from Gondolat Press have chronicled the important scholarly works of Dr. Rezler in both Hungarian (Rézler Gyula Válogatott Tanulmányai 1938–1944 [2005]; Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból [2011]) and English (From Budapest to Albuquerque: The American Life of Julius Rezler [2006]). These publications reflect his contributions as a scholar to social and economic theory as well as to the newly-emerging fields of employment dispute resolution and labor-management relations. In Fol-lowing in Solomon’s Footsteps, the union and management professional is introduced to the actual principles and techniques of dispute resolution in the workplace. It is in this book that Julius Rezler develops tools for helping practitioners understand the subjective factors that affect the “understanding heart” of an arbitrator. From the massive number of Dr. Rezler’s arbitration awards, papers, correspondence, lectures and speeches, his colleague, Dr. T. Zane Reeves selects representative writings to demonstrate the important lessons and principles for those peacemakers who would follow in the footsteps of King Solomon, the first practicing arbitrator.

Letölthető verzió (pdf)