Pályázatok

Az alapítvány rendszeresen négyféle ösztöndíj pályázatot hirdet meg:

Pályázat "A": 

posztgraduális tanulmányok támogatása az Egyesült Államokban olyan fiatalok számára, akik a munka világában, a szervezeten belüli illetve szervezetek közötti humán kapcsolatok témakörben már rendelkeznek bizonyos szakmai tudással és elkötelezettek annak elmélyítése iránt. Az ösztöndíj keretében olyan témákat tanulmányozhatnak, mint például a szervezeti viselkedés, az emberi erőforrások, a szakszervezetek, a termelékenység, a konfliktusok és viták megoldása (elsősorban mediációval, arbitrációval) és a munkaügyi kapcsolatok. Olyan érdeklődők is pályázhatnak akik a munka világának tágabb témáit, mint például a szakpolitikákat, a szakpolitikai programokat és intézményi struktúrákat; a menedzsment és a vezetés működését; az informális szervezeteket, a környezet szervezetekre gyakorolt hatását, valamint a kapcsolódó konfliktusokat és vitákat, s azok megoldását  szeretnék tanulmányozni.

Fogadó amerikai tanszékek:

Anderson School of Management, University of New Mexico, Albuquerque
School of Public Administration, University of New Mexico, Albuquerque
Legutóbbi pályázati kiírás  


Pályázat "B":

posztgraduális szociológiai kutatások támogatása az Egyesült Államokban: Department of Sociology, Indiana University, Bloomington.
Legutóbbi pályázati kiírás


Pályázat "C":

hazai doktori tanulmányok támogatása: konfliktuskezeléssel, vitarendezéssel (elsősorban mediációval illetve arbitrációval) kapcsolatos témában készítendő, vagy a munka világának aktuális, eddig még kevéssé kutatott kihívásaira koncentráló disszertációk segítésére.
Legutóbbi pályázati kiírás


Pályázat "D": 

hazai doktori tanulmányokra való felkészülés támogatása: a C pályázatban felsorolt témákban készítendő disszertációk előkészítő munkálataihoz.
Legutóbbi pályázati kiírás

Az alapítvány alkalmanként tematikus ösztöndíjakkal is segíti a fiatal kutatókat; ezek célja: 

(i) Rézler Gyula munkásságának közzététele és elemzése, valamint

(ii) fontos és aktuális társadalmi jelenségek tudományos vizsgálata.

Pályázat "T4": 

a Rézler Gyula Alapítvány pályázatot ír ki a munka világának változásához kapcsolódó három témakörben végzett kutatások támogatására.
Legutóbbi pályázati kiírás

Pályázat "T3": 

a Rézler Gyula Alapítvány pályázatot ír ki A munka világának változása – a COVID-19 pandémia hatása témakörében végzett kutatások támogatására. 

Pályázat "T2": 

az Alapítvány pályázatot ír ki Rézler Gyula (magyarországi, amerikai) munkásságára, életművére vonatkozó monográfia írására. (Legutóbbi pályázati felhívás.)

Pályázat "T1": 

a Rézler Gyula Alapítvány pályázatot ír ki Rézler Gyula (magyarországi, amerikai) munkásságára, életművére vonatkozó tanulmány írására. (Legutóbbi pályázati felhívás.) 

*

A pályázatokkal kapcsolatos gyakori kérdésekre itt igyekszünk válaszolni.

 * * *

Az alapítvány pályáztatói tevékenységének minden mozzanatában – így a pályázók kiválasztásánál, az ösztöndíjak odaítélésénél – elkötelezetten érvényesíti az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség hazai és nemzetközi jogszabályokba foglalt követelményeit és elvárásait. Ennek megfelelően senkit nem érhet hátrány neme, etnikai hovatartozása, politikai, vallási meggyőződése, vagy éppen családi állapota, szülői kötelezettségei, vagy bármely más védett tulajdonsága következtében. Az alapítvány különösen elkötelezett a tudományos életben a nők és férfiak, a gyermeküket együtt vagy egyedül nevelő anyák és apák esélyegyenlőségének elősegítése iránt, és biztosítja az ennek megfelelő pályáztatást és kiválasztást. A pályázat feltételei minden pályázó számára azonosak, a kiválasztás alapja a pályázatok szakmai tartalma, a kiírásban foglaltaknak való megfelelése.