Pályázatok

Az alapítvány rendszeresen négyféle ösztöndíj pályázatot hirdet meg:

Pályázat A1:

konfliktuskezeléssel, vitarendezéssel (elsősorban mediációval és arbitrációval) kapcsolatos posztgraduális tanulmányok támogatása az Egyesült Államokban: Anderson School of Management, University of New Mexico, Albuquerque.
Legutóbbi pályázati felhívás


Pályázat A2:

konfliktuskezeléssel, vitarendezéssel (elsősorban mediációval és arbitrációval) kapcsolatos posztgraduális tanulmányok támogatása az Egyesült Államokban: School of Public Administration, University of New Mexico, Albuquerque.


Pályázat B:

posztgraduális szociológiai kutatások támogatása az Egyesült Államokban: Department of Sociology, Indiana University, Bloomington.
Legutóbbi pályázati felhívás


Pályázat C:

hazai doktori tanulmányok támogatása: konfliktuskezeléssel, vitarendezéssel (elsősorban mediációval illetve arbitrációval) kapcsolatos témában készítendő, vagy a munka világának aktuális, eddig még kevéssé kutatott kihívásaira koncentráló disszertációk segítésére.
ÚJ PÁLYÁZATI KIÍRÁS! Pályázati határidő: 2021. május 14.


Pályázat D:

hazai doktori tanulmányokra való felkészülés támogatása: a C pályázatban felsorolt témákban készítendő disszertációk előkészítő munkálataihoz.
ÚJ PÁLYÁZATI KIÍRÁS! Pályázati határidő: 2021. május 14.

Az alapítvány alkalmanként tematikus ösztöndíjakkal is segíti a fiatal kutatókat; ezek célja:

(i) Rézler Gyula munkásságának közzététele és elemzése, valamint

(ii) fontos és aktuális társadalmi jelenségek tudományos vizsgálata.

ÚJ!
Pályázat T3:

a Rézler Gyula Alapítvány pályázatot ír ki A munka világának változása – a COVID-19 pandémia hatása témakörében végzett kutatások támogatására.
Pályázati határidő: 2021. május 14.


Pályázat T2:

az Alapítvány pályázatot ír ki Rézler Gyula (magyarországi, amerikai) munkásságára, életművére vonatkozó monográfia írására. (Legutóbbi pályázati felhívás.)

Pályázat T1:

a Rézler Gyula Alapítvány pályázatot ír ki Rézler Gyula (magyarországi, amerikai) munkásságára, életművére vonatkozó tanulmány írására. (Legutóbbi pályázati felhívás.)

*

A pályázatokkal kapcsolatos gyakori kérdésekre itt igyekszünk válaszolni.

* * *

Az alapítvány pályáztatói tevékenységének minden mozzanatában – így a pályázók kiválasztásánál, az ösztöndíjak odaítélésénél – elkötelezetten érvényesíti az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség hazai és nemzetközi jogszabályokba foglalt követelményeit és elvárásait. Ennek megfelelően senkit nem érhet hátrány neme, etnikai hovatartozása, politikai, vallási meggyőződése, vagy éppen családi állapota, szülői kötelezettségei, vagy bármely más védett tulajdonsága következtében. Az alapítvány különösen elkötelezett a tudományos életben a nők és férfiak, a gyermeküket együtt vagy egyedül nevelő anyák és apák esélyegyenlőségének elősegítése iránt, és biztosítja az ennek megfelelő pályáztatást és kiválasztást. A pályázat feltételei minden pályázó számára azonosak, a kiválasztás alapja a pályázatok szakmai tartalma, a kiírásban foglaltaknak való megfelelése.