Az Alapítvány működése

  • Rézler Gyula Alapítvány: Az alapító kívánságának megfelelően az alapítvány munkáját egy kuratórium koordinálja, amelyben neves egyetemi oktatók és tudományos kutatók, valamint gyakorlati szakemberek vesznek részt. A kuratórium feladata az ösztöndíjas pályázatok meghirdetése és elbírálása, valamint az alapító szellemi örökségének ápolása. A kuratórium tagjai itt találhatók. Az alapítvány munkáját a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2010-ben Kármán Tódor-díjjal ismerte el.

  • A kuratórium intenzíven együttműködik két amerikai partner egyetemmel (University of New Mexico és Indiana University), amelyekkel még az alapító létesített szakmai kapcsolatot, és amelyek az ösztöndíjasokat befogadják.

  • A kuratórium fontosnak tartja a hazai oktatási intézményekkel és mediációs szervezetekkel való együttműködést, ennek folyamatos kibővítését, különös tekintettel az ösztöndíjas jelöltek kiválasztására és közös rendezvények tartására.

  • Az alapítvány 2005-ben hozta létre a Rézler Intézetet (Rézler Gyula Mediációs Intézet), amely fontos szerepet játszik a munkaügyi konfliktusokkal, polgári peres (gazdasági-, családjogi-) vitákkal foglalkozó hazai szakemberek képzésében és továbbképzésében. Közreműködik a konfliktusok békés megoldására vonatkozó jogi szabályozás kialakításában, a jogalkalmazók képzésében, és az ezzel kapcsolatos szemlélet és módszerek hazai elterjesztésében, meghonosításában. Az Intézet közvetítői (mediációs) szolgáltatást is nyújt, valamint együttműködést kínál az alapítvány korábbi ösztöndíjasai és más szakemberek számára az alternatív vitarendezés területén.

  • A Magyar Tudományos Akadémia és a Rézler Kuratórium 2015. július 29-én létrehozta a Rézler Gyula-díjat, melynek célja, hogy a szociológia, a munkatudományok, a munkajog, a demográfia és a társadalomstatisztika területén kiemelkedő eredményeket elért kutatókat elismerésben részesítse.