Rézler Gyula-díj

A Magyar Tudományos Akadémia, valamint a Rézler Gyula Alapítvány „Kiemelkedő tudományos munkásságáért* MTA–Rézler Alapítvány” Rézler Gyula-díj elnevezéssel szakmai díj létrehozását határozták el. Az Alapító okiratot Lovász László az MTA elnöke, valamint Farkas János a Rézler Gyula Alapítvány elnöke 2015. július 31-én írták alá.Azokon a tudományterületeken, amelyeken Rézler Gyula (1911-2001) az MTA külső tagja tevékenykedett, a magyar tudományosság számos kiválósága ér el napjainkban is maradandó tudományos eredményeket. Ezért nagy jelentőségű, hogy a díj létrehozásával a Magyar Tudományos Akadémia immár rendelkezik olyan kitüntető elismeréssel is, amellyel a szociológia, a munkatudományok, és a munkajog valamint a demográfia, a társadalomstatisztika művelőinek munkásságát ismeri el.

Rézler Gyulát nemcsak tudományos eredményei, tudósi kvalitása, a magyar tudományosság nagyvonalú anyagi támogatása, hanem enciklopédikus tudása, szerénysége, az új iránti nyitottsága, példamutatása, módszertani szigorúsága és következetessége is méltóvá teszi arra, hogy az általa művelt tudományterületeken az arra érdemes kutatók a róla elnevezett, emlékét megőrző szakmai díjban részesüljenek.

A Rézler Gyula-díj elismerés adományozásának rendjét a hatályos jogi szabályozás szerint az Alapító okirat tartalmazza.

A díjjal kapcsolatos letölthető dokumentumok:

- az Alapító okirat

- az MTA és a Rézler Gyula Alapítvány közötti együttműködési megállapodás

- Javaslattételi felhívás