A Rézler Gyula-díjjal elismert tudósok

Farkas János (2016, posztumusz díj)

Gábor R. István (2016), a közgazdaságtudomány doktora

A munkatudományi, a második gazdaság, a gazdasági szereplők és intézmények összefüggéseivel, valamint a bérreform, a minimálbér, a belső munkaerőpiac és a posztszocialista vállalkozók kérdéseivel foglalkozó, hazai és nemzetközi szinten is figyelemre méltó kutatásai elismeréseként a Magyar Tudományos Akadémia és a Rézler Gyula Alapítvány a szociológia, a munkatudományok, a munkajog, a demográfia és a társadalomstatisztika területén tartósan kiemelkedő eredményeket elért kutatók munkájának kitüntetésére és jutalmazására alapított Rézler Gyula-díjban részesítette. A díjat Lovász László, az MTA Elnöke 2016. szeptember 29-én, a Magyar Tudomány Hónapja nyitó rendezvényén adta át.

Szalai Erzsébet (2018), a szociológiai tudomány doktora

A munka- és szervezetszociológiai, elitkutatási, továbbá a szocialista és posztkommunista társadalmak politikai gazdaságtanával foglalkozó, hazai és nemzetközi szinten is figyelemre méltó új kutatási kérdéseinek és eredményeinek, valamint egyetemi oktatómunkájának elismeréseként részesült a Rézler Gyula-díjban. (Fotó: Merész Márton)

Csepeli György (2020), a szociológiai tudomány doktora

A nemzeti identitás-kutatási, szervezetszociológiai, szociálpszichológiai, valamint a digitális átalakulás gazdasági-társadalmi következményeit feltáró, hazai és nemzetközi szinten is figyelemre méltó tudományos eredményeiért, valamint több évtizedes kiváló egyetemi oktató- és közösségszervező munkájának elismeréseként részesült a Rézler Gyula-díjban.

Valuch Tibor (2020), a történelem tudomány doktora

A modern kori magyar társadalom és művelődéstörténet, azon belül a társadalmi változások történeti elemzésével, a hétköznapi élet, valamint a munkásság társadalomtörténetével foglalkozó, hazai és nemzetközi szinten egyaránt figyelemre méltó kutatási eredményeinek, valamint színvonalas egyetemi oktatómunkájának elismeréseként részesült a Rézler Gyula-díjban.